Podpořte svou obranyschopnost BAF®

Jedním z pilířů zdraví je optimálně fungující imunitní systém. Zajišťuje nejen obranu proti vnějším patogenům, ale kontroluje i vnitřní pochody těla. Protože se každodenně setkáváme s řadou faktorů, jež imunitní systém oslabují, měli bychom o něj pravidelně pečovat.

Rozhovor s MUDr. Peterem Bednarčíkem, CSc.

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Jako vysokoškolský pedagog byl ve své vědecké činnosti a výuce lékařů zaměřen na problematiku hygieny práce a komunální hygieny s důrazem na působení negativních faktorů pracovního a životního prostředí na organismus a hodnocení jejich odezvy na zdravotní stav exponovaných. Dlouhodobě se věnuje prevenci poškození zdraví, testování a využití doplňků stravy v prevenci s cílem upevnit a zkvalitnit stav zdraví a dále prevenci závažných onemocnění a možností využití doplňků stravy v podpůrné léčbě.

Současná situace je epidemiologicky vážná a mnoho lidí má obavy o své zdraví. I z tohoto důvodu řada z nich hledá i jiné způsoby, jak si pomoci. Zvažují i různé doplňky stavy či postupy, jak se ochránit. Slyší z médii obecné rady k posílení obranyschopnosti, aby se organizmus lépe s infekci vyrovnával.

Obrátili jsme se na MUDr. Petra Bednarčíka, CSc. který se dlouhodobě věnuje využití doplňků stravy v  prevenci řady onemocnění, a to včetně těch nejvážnějších. Co doporučuje?

Byla vyhlášena různá opatření. Jsou dostatečná? Mohou lidé udělat něco navíc?

Je velmi důležité, aby lidé nařízená opatření epidemiologů a řídících orgánů důsledně dodržovali. Jejich důvodem je zpomalení či přerušení cesty přenosu infekce, omezení rizika nakažení virem a v neposlední řadě i včasné zahájení nutné léčby. Vhodnou prevencí je i obecné posilování obranyschopnosti organismu. Udržení dobré kondice imunitního systému je klíčové k tomu, aby nakažený zvládl infekci v co nejlehčí formě a s co nejmenšími komplikacemi.

Mohou si lidé nějak pomoci?

Obecně lze říci, že vhodnou prevencí je vše, co podporuje imunitní systém. Patří sem pestrá strava s dostatkem ovoce, zeleniny a látek podporujících imunitní systém a  také dostatek pohybu. Pohyb a kondiční cvičení nemusí být vázaný na  posilovny a venkovní prostor. Lze cvičit v domácích podmínkách a na internetu jsou četné návody cvičení pro celou rodinu.

Pokud se člověk rozhodne pro doplňky stravy, jsou doporučované vitaminy, minerály, přípravky s obsahem antioxidantů, které udržují dobrou pohotovost imunitního systému, případně další látky, které umí ovlivnit jeho kvalitu (např. nukleotidy, betaglukany, biologicky aktivní fosfolipidy apod).

Užíváte něco vy osobně?

Já a moje rodina užíváme antioxidační bylinný přípravek PhytoChi. Jedná se o tonikum k posílení organismu, které je vhodné pro dospělé i děti a k tomu preventivně užívám doplněk stravy Ovosan.

Ale o Ovosanu jsem vždy slyšeli, jako o podpůrné léčbě u nádorových onemocnění. Dokáže také zabránit infekci?

Žádný doplněk stravy nezabrání infekci. Pokud se náš organismus s infekcí dosud nesetkal, musí si tělo vytvořit protilátky, které si vytvoří tím, že byl na danou infekci vakcinován nebo infekci prodělal. Jde však o to, aby infekce proběhla mírně a bez zbytečných komplikací. O to se musíme snažit. Účinné látky z přípravku Ovosan v testech na laboratorních prasátkách vykazovaly zajímavé imunomodulační efekty a jsou indicie, že pozitivní efekt potvrdí i klinická studie probíhající v USA (www.machavert.com).

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Jako vysokoškolský pedagog byl ve své vědecké činnosti a výuce lékařů zaměřen na problematiku hygieny práce a komunální hygieny s důrazem na působení negativních faktorů pracovního a životního prostředí na organismus a hodnocení jejich odezvy na zdravotní stav exponovaných. Dlouhodobě se věnuje prevenci poškození zdraví, testování a využití doplňků stravy v prevenci s cílem upevnit a zkvalitnit stav zdraví a dále prevenci závažných onemocnění a možností využití doplňků stravy v podpůrné léčbě.

Ovosan je přírodní výživový doplněk
obsahující směs biologicky aktivních
fosfolipidů (BAF®):

Bezplatná konzultace s lékařem je možná
na telefonu:

+420 603 310 566

Dostupný ve vaší lékárně.

Přírodní preparát
Přispívá k udržení obranyschopnosti
Bez vedlejších účinků
Ryze český produkt
Přírodní preparát
Přispívá k udržení obranyschopnosti
Bez vedlejších účinků
Ryze český produkt